Indaminer, grønne og blå fargestoffer. De er lite holdbare og spaltes lett av bl.a. syrer; de egner seg derfor dårlig til farging. Har betydning som mellomprodukter ved syntese av safraniner.