Ildlinje, fremste linje i kamp. Tidligere også om indre, øvre kant av brystvernet i en skyttergrav.