Hydrazobenzen, fargeløs, krystallinsk organisk forbindelse med smeltepunkt 126 °C. Dannes ved reduksjon av nitrobenzen og oksideres selv lett til azobenzen. Ved innvirkning av mineralsyrer omdannes det til benzidin, som bl.a. brukes til fremstilling av fargestoffer. Hydrazobenzen er kjemisk sett et difenylhydrazin og har formelen C6H5NHNHC6H5.