Hydraziner, organisk-kjemiske forbindelser som avledes av hydrazin, H2NNH2, ved at ett eller flere hydrogenatomer erstattes med hydrokarbonrester eller substituerte hydrokarbonrester. I praksis fremstilles vanligvis hydrazinene ad forskjellige omveier. De er basiske forbindelser og de fleste av dem virker reduserende. En viktig representant for denne type forbindelser er fenylhydrazin.