Hvitvingesvartterne, fugleart i ternefamilien. Har en kontrastrik svart og hvit fjærdrakt. Ligner svartterne, men skiller seg fra den ved å ha hvit hale, gråhvit vingeoverside og svarte undre vingedekkfjær. Forekommer ved tjern og innsjøer. Hekker i Øst-Europa og videre østover gjennom deler av Asia. Påtruffet tilfeldig 23 ganger her i landet per 2002.