Husundersøkelse, husinkvisisjon, ransaking av privat hjem foretatt av politiet. Må etter Grunnlovens § 102 ikke finne sted uten i «kriminelle tilfelle», dvs. i straffesaker (se ransaking). Som husundersøkelse i forhold til Grunnloven regnes ikke forvaltningsorganers ettersyn som finner sted for å kontrollere at forskriftene i brann-, bygnings-, helselovgivning m.m. blir overholdt. Undersøkelse av forretningslokaler, restauranter o.l. som er åpne for publikum, faller utenfor Grl. § 102.