Hammerarbeider, håndverker innenfor en av grenene i gullsmedfaget. Se gullsmed.