Håndslag, skikken å bekrefte med et fast håndtrykk at en avtale er bindende inngått; mest vanlig i eldre tid. En tredjemann kunne som ytterligere bekreftelse slå partenes hender fra hverandre, «slå av en handel». Tredjemann kunne også bekrefte at en avtale ikke lenger var bindende ved å slå partenes hender fra hverandre nedenfra, herav uttrykket «slå opp». Håndslag benyttes også undertiden ved høytidelig avleggelse av et løfte.