Gytje er i Nord-Norge et navn på de tømte ovariene hos fisk, særlig torsk og sei. Etter gytingen er ovariene blålig røde og mer eller mindre slappe. Først utover høsten begynner eggene igjen å utvikles og kalles da rogn. Gytje er på sine steder en yndet matrett under seifisket om sommeren og tidlig på høsten.