Guldå, sommerettårig art i leppeblomstfamilien. 20–80 cm høy, gule blomster med fiolett midtflik i underleppen. Guldå vokser på all slags jord, men trives best på muldrik mineraljord og myrjord. Vanligere i kyststrøk enn i innlandet, og opp til 1100 moh. Opptrer som ugress i alle typer åkerkulturer og hører til de mest aggressive frøugress. Guldå er relativt enkel å bekjempe med luking og radrensing. Den kan også tas med kjemiske ugressmidler i de fleste kulturer.