Gul valmuesøster, flerårig urt i valmuefamilien. 30–60 cm høy, med delte, bredflikede blågrønne blad og langstilkede lysegule blomster. Plantene har gul melkesaft. Gul valmuesøster stammer fra Vest-Europa, i Norge dyrkes den som prydplante og finnes forvillet enkelte steder langs kysten til Sogn og Fjordane.