Griffel, eg. gravstikke til å risse skrifttegn på vokstavler med; stift av bløt leirskifer til å skrive med på noe hardere skifertavler. Ble alminnelig brukt i norske skoler til omkring 1910.