Grenserøys, steinsetting som markerer et punkt på en grense i marken. Grensemerkene på riksgrensen mot Sverige og Finland kalles også grenserøyser, selv om ikke alle er egentlige røyser, men kan være oppmurte. Grensen mot Russland er markert med stolper. Se riksgrensen.