Gravimeter er et instrument til å måle densiteten (massetettheten) av faste eller flytende legemer.