Gram, betegnelse i forskjellige deler av landet dels for sommerfugllarver, især store aftensvermer- og spinnerlarver, og dels for firfisle og salamander, som alle med urette ansees som farlige og giftige. Etter gammel overtro har «gramen» hode i begge ender og giftigere bitt enn huggormen.