Grønlandsålebrosme, benfiskart i familien ålekvabber. Den blir opptil 30 cm og mangler, i likhet med spitsbergenålebrosme, bukfinner. Skilles fra denne bl.a. på at ryggfinnen begynner lenger foran. Utbredt fra Novaja Zemlja østover til Beringhavet og videre til Grønland. Holder til på grunt vann.