Glyserider, estere av den treverdige alkoholen glyserol med organiske syrer. Betegnelsene mono-, di- og triglyserider angir hvor mange syrer som er bundet til glyserolmolekylet. De viktigste glyserider er fettsyreesterne, som utgjør fettstoffenes byggestener. De naturlig forekommende glyserider (triglyserider) er dels symmetriske, dvs. med tre like syrerester per molekyl, og dels blandede, hvor to eller tre forskjellige syrerester inngår.