Bre- og snølære

Is er vann i fast form. Ren is er fargeløs, men i tykke lag ser den blålig ut. Omtrent 69 % av alt ferskvann på Jorden er i form av is, vesentlig bundet i Antarktis og Grønlands innlandsiser. Is deformeres når trykket øker og oppfører seg da som et seigtflytende materiale. Det er årsaken til at isbreer kan flyte utover og nedover i terrenget. Se også iserosjon. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Atle Nesje

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 58 artikler:

D

  1. dødis