Is er vatn i fast form. Rein is er gjennomsiktig og har normalt ein blåkvit farge, men ureinleikar i isen, til dømes jordpartiklar og luftbobler, kan setje farge på isen. Is absorberer lys i den raude delen av spektrumet, og is ser derfor blåleg ut med ein svakt grønare farge enn vatn.Omtrent 69 prosent av alt ferskvatn på Jorda er i form av is, for det meste bunde i innlandsisane i Antarktis og på Grønland. Hele artikkelen