Geil, vei med gjerde på sidene, særlig fra utmark til fjøs.