Galte, galt, i mange dialekter betegnelse for kastrert hanngris, men brukes også om ikke-kastrerte dyr, gragalte (råne).