Svin

Gris, eller tamsvin, har sitt opphav i villsvinet, og holdes som husdyr for å produsere svinekjøtt. Det eldste sikre funn av tamsvin er fra Anatolia i Tyrkia og er datert til ca. 7000 f.Kr. Til Norge kom tamsvinet på slutten av yngre steinalder. Eldste kjente funn er fra Ruskeneset i Fana, datert til 1500–1400 f.Kr.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Odd Vangen

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 20 artikler:

R

  1. råne