Gaffelfly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er blågrå med spraglede, svartstreket mønster, bakvingene er lyst brune, vingespenn 38–45 mm. I Sør-Norges kyststrøk er arten vanlig i fuktig skogsterreng der larvene lever på or.