Gadget, liten teknisk innretning eller verktøy som sparer tid, arbeid eller penger; også betegnelse for fiks liten tingest, oftest noe overflødig eller uten praktisk verdi.