Fylkesveterinær, offentlig ansatt og øverste ansvarlige innen sitt embetsområde. Stillingskategorien ble opprettet etter siste verdenskrig og sorterte under Veterinærdirektoratet i Landbruksdepartementet til 1995, fra 1996 underlagt det nyopprettede Statens dyrehelsetilsyn. I 2003 var det ni slike stillinger. Fra 2004 er stillingskategorien inndradd samtidig med nedleggelsen av Statens dyrehelsetilsyn. Fra samme tidspunkt er ansvaret for den lovpåbudte landsdekkende dyrehelsetjenesten og ansvaret for dyrevernet tillagt det nyopprettede Mattilsynet.