Statens dyrehelsetilsyn, fra 1996 til 2003 forvaltningsorgan for det offentliges arbeid med sykdomsbekjempelse og dyrevern hos alle tamme og ville dyrearter. Bestod av en sentral enhet, ni fylkesveterinærområder og mer enn 200 distrikts-veterinærområder. Institusjonen opphørte formelt da dens funksjoner i 2004 ble overført til Mattilsynet. Samtidig ble de ni embeter som fylkesveterinær og flere stillinger som distriktsveterinær inndratt.