Fryseplugg, isplugg som ved hjelp av et bad av tørris og alkohol anbringes i produksjonsrøret for å sikre en petroleumsbrønn under arbeid på ventiltreet. Kan anvendes dersom en ventil har satt seg fast i lukket stilling, og det ikke er mulig å sette en mekanisk plugg i produksjonsrøret før ventiltreet bores opp.