Froskebittfamilien, enfrøbladet plantefamilie, flerårige vannplanter med blomster i 3-tallige kranser. Ca. 80 arter i 16 slekter. I Norge vasspest og froskebitt.