Froskebitt, en enfrøbladet ferskvannsplante i froskebittfamilien. Den har 3 cm brede, hjerteformede eller runde blad som danner rosetter som flyter fritt på vannoverflaten og hvite, enkjønnede blomster. Den er svært sjelden i Norge og er bare funnet noen få steder i de sørøstlige delene av Østlandet.