Forgiftning, intoksikasjon, sykdom fremkalt av løselige stoffer, gifter. Slike stoffer volder skade når de forekommer i mer enn en viss mengde i organismen. I mindre mengder enn dette er slike stoffer som regel uskyldige, de kan til og med ha gunstig virkning på sykdommer. Graden av forgiftning og symptomenes art avhenger av forhold ved giftstoffet og individuelle forhold ved organismen. Giftstoffets løselighet, den inntatte mengde og tilførselsmåten er av stor betydning.

Noen giftstoffer virker lokalt ved å fremkalle irritasjon eller etsning, f.eks. i luftveiene (giftgasser) eller i spiserøret (lut, syrer). Andre virker når de er tatt opp i blodet, fortrinnsvis ved å lamme hjernefunksjonen (alkohol, narkotiske stoffer, sovemidler, morfin), og hovedsymptomet er da gjerne bevisstløshet.

Forhold i organismen som har betydning er individets alder, eventuelle sykdommer, overømfintlighet, arvemessige egenheter, tilvenning til giftstoffet m.m. Forgiftningssymptomene kan være akutte og stormende og inntre i løpet av få minutter eller timer. Dette sees helst ved feilinntak av et medikament eller ved selvmord. I andre tilfeller er forgiftningen kronisk og oppstår etter lang tids inntak av små doser giftstoff, f.eks. ved innånding av organiske løsemidler, ved blyforgiftning o.a. Forgiftninger krever som regel legehjelp, men langt de fleste forgiftningstilfeller overleves. Se gifter og toksiner.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.