Giftkjeks, toårig art i skjermplantefamilien. 50–150 cm høy, med rødflekket stengel, blad som hos hundekjeks, og hvite blomster i skjermer med både stor- og småsvøp. Planten har en ekkel lukt, den inneholder det meget giftige alkaloidet coniin. Sokrates skal være tatt av dage med dette giftstoffet. Giftkjeks hører hjemme i fjelltrakter i de østlige middelhavslandene. Alt i oldtiden ble den dyrket som gift- og medisinplante og er siden spredt over store deler av Jorden. I Norge finnes den av og til som ugress eller på avfallsplasser.