Forblending, utvendig kledning av bygningers yttervegger med et annet materiale enn det som er i selve veggen. Formålet er å bedre utseendet eller gjøre veggen mer motstandsdyktig overfor vær- og klimapåkjenninger. Forblendingsmaterialet er ofte teglstein (fasadetegl uten puss) eller naturstein.