Fjellmarigress, flerårig art i gressfamilien. 15–40 cm høyt, bladene er tett småhåret på oversiden. Tett topp, purpurfargede småaks med snerp som er over 5 mm langt. Fjellmarigress er en sirkumpolar art som vokser på rabber i fjellet fra Nordland til Finnmark, opp til 1350 moh.