Fjellkattefot, flerårig urt i kurvplantefamilien. 5–20 cm høy, med hvit, sjeldnere rosa blomsterstand med gråbrune kurvdekkblad. Har frøformering uten befruktning (apomiksis), hannplantene er sjeldne. Fjellkattefot vokser på tørre bakker og knauser på kalkrik grunn i fjellet i hele landet, opp til 2240 moh. i Jotunheimen.