Fjæresøte, (tidligere kalt Gentianella detonsa), flerårig planteart i søterotfamilien. 5–20 cm høy, med store, langstilkede blekblå blomster som bare åpnes i solskinn. Fjæresøte er vanlig på strandenger fra Nordland til Finnmark.