Fireprikket praktbille, billeart i familien praktbiller. Kroppen er skinnende svart og 4–8 mm lang. Halsskjoldet har fire karakteristiske, tydelige groper. Arten er en av våre vanligste praktbiller og finnes over hele Sør-Norge, unntatt på Vestlandet. Den sees ofte i gule blomster, f.eks. smørblomst, på dager med varmt solskinn. Larvene utvikles under barken på kvister og stammer av ulike bartrær. To andre norske arter i samme slekt ligner både i utseende og levevis.