Finnmarkssiv, flerårig planteart i sivfamilien. 10–40 cm høye, stive strå som vokser i rekke. 4–6 blomster i en tettsittende kvast, støttebladet stikker noen cm over blomsterkvasten. Finnmarkssiv vokser på fuktige, baserike steder i fjellet; spredt i Sør-Norge, vanligere i Nord-Norge, her også i lavlandet.