Filamenter er lange, mørke, trådlignende strukturer som viser seg på monokromatiske bilder av Solen. Filamenter er protuberanser sett i projeksjon mot solskiven.