Fellesbetegnelse på arbeid som utføres av avdelingene selv for å lette og bedre deres betingelser under strid, forflytning og hvile. Feltarbeid omfatter feltbefestningsarbeid, kommunikasjonsarbeid som bygging av veier og broer, hinderarbeid, minelegging, minerydding, kamuflasjearbeid, leirarbeid m.m. Alle Hærens avdelinger utdannes i større eller mindre grad i utføring av feltarbeider.