I indre og ytre kyststrøk sør for Stad og ytre kyststrøk nord for Stad er februar litt kaldere enn januar. Dette gjelder også enkelte fjelltopper og områder nær store innsjøer som fryser sent til. Månedsmiddelet er under 0 °C bortsett fra i en smal sone fra Lindesnes til Trøndelag og spredte øygrupper nordover til Lofoten. Februar er årets nedbørfattigste måned i innlandsstrøkene på Østlandet og indre Finnmark. Se ellers Norge (klima).