I skolesammenheng en eldre elev som får omsorgsansvaret for en elev i første klasse de første månedene etter skolestart for å skape trygghet og forhindre mobbing. Brukes også ved høyskoler og universiteter, der eldre studenter tar seg av og veileder nye studenter.