Ertefrøbille, billeart i familien frøbiller, Bruchidae. 5 mm lang, brunsvart med hvite hårflekker på ryggen; forlegger og de fire innerste følehornsleddene er røde. De klumpete, små, hvitgule larvene utvikler seg inne i ertene, følger med inn på lagret, og etter overvintring gnager de seg ut, hvilket sees som et rundt hull i ertene. Ertefrøbille forekommer bare sporadisk i Sør-Norge, men kan av og til komme med importerte erter. Stammer visstnok fra Nord-Amerika.