Frøbiller, insektfamilie i ordenen biller. 4–5 mm lange, gråsvarte biller med hvelvet kropp og ofte små, lyse flekker på ryggen. De gulhvite, fotløse larvene lever av frø i belgvekster, jfr. ertefrøbille.