Lærer som har til oppgave å veilede andre lærere i bruk av digitale verktøy som digitale tavler, læringsplattformer o.l.