Epåletter, opprinnelig metallplater til beskyttelse for skuldrene mot sabelhugg og lignende; senere brukt som pryd og distinksjon på paradeuniform.