Brandenburger, flettet skulderstropp på uniform. På norsk befals gallauniform ble epåletter avløst av brandenburgere etter den annen verdenskrig.