Militær utrustning

Våpen er et redskap som brukes under jakt, i konkurranser eller i væpnede konflikter. I militær sammenheng deles kampmidler gjerne inn i: ildvåpen blankvåpen nærkampvåpen fjernkampvåpen særlige våpen, som er kjernevåpen, bakteriologiske stridsmidler og kjemiske stridsmidler. Våpen deles også inn etter ABCK-modellen: A=Atomvåpen B=Biologiske våpen C=Kjemiske våpen K=Konvensjonelle våpen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Militær utrustning

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel