Militær utrustning

Våpen, jakt-, konkurranse- og kampredskap. I militær sammenheng inndeles kampmidler gjerne i ildvåpen og blanke våpen, og i nærkampvåpen og fjernkampvåpen; særlige våpen er kjernevåpen, bakteriologiske stridsmidler og kjemiske stridsmidler (se kjemisk krigføring). Våpen deles inn etter ABCK-modellen (A=Atomvåpen, B=Biologiske våpen, C=Kjemiske våpen og K=Konvensjonelle våpen)  Se også armbrøst, artilleri, bue, hellebard, håndskytevåpen, lanse, missil, rakettvåpen, skyts, spyd, sverd. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Militær utrustning

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel