Militære uniformer

Uniform, ensartet; lik bekledning for utføring av spesiell virksomhet, offentlig (jf. embetsdrakt) eller privat virksomhet; likt antrekk brukt av personer som tilhører en gruppe. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Militære uniformer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt