Montesquieu, fransk uradelsslekt som er kjent siden ca. 1050. En gren av slekten ble grever av Fezensac ca. 1070. Etterkommerne fikk anerkjent sin avstamning fra grevene av Fezensac 1777 og antok tittelen 1783. Et medlem av slekten fikk tittelen hertug av Montesquieu-Fezensac 1281; denne grenen døde ut 1913. Til en annen gren, som eide lenet Brède og førte barontittel, hørte filosofen Montesquieu (1689–1755). En ennå levende gren fikk barontittel 1809 og grevetittel 1810.