Elamittisk språk er fortsatt lite forstått og er lingvistisk isolert på samme måte som sumerisk. Det er funnet tekster fra tre ulike perioder av språkets utvikling. De eldste tekstene, som stammer fra midten av 3. årtusen f.Kr. er skrevet på «protoelamittisk» og benytter et billedspråk som ikke er dechiffrert. Tekstene fra de to øvrige periodene, 16.–8. årh. og 6.–4. årh. f.Kr., er skrevet på henholdsvis «gammelelamittisk» og «nyelamittisk». Dette siste stadium av elamittisk var, sammen med gammelpersisk og akkadisk, i bruk i akemenidetiden. Språket ble første gang identifisert av E. Norris i 1853. I begge perioder benyttes den akkadiske kileskriften. Språket er agglutinerende med prefikser på monosyllabiske eller disyllabiske røtter, men man har bare delvis kjennskap til grammatikken.