Dechiffrere, (av de- og chiffer), tyde sifferskrift ved hjelp av en nøkkel; tolke noe som er uklart. Se også kryptografi.